Zostarnúť doma neznamená starnúť bez pomoci | Slovenská katolícka charita


Zostarnúť doma neznamená starnúť bez pomoci

pridal: charita | dátum: 30. apríla 2021 | kategória: sociálne

Sme v byte len pár sekúnd a už sa ozýva vtipkovanie. Emil je v dobrej nálade, návštevu si užíva a sestra Klára mu s úsmevom odpovedá. V tichosti sledujem ich hru. Svoje repliky poznajú už naspamäť. Malo by ísť len o vyšetrenie – rany, ktoré Emila trápia posledné mesiace, Klára opakovane dezinfikuje a preväzuje raz alebo dvakrát do týždňa. Ale tu ide o niečo viac. V strede obývačky sledujem krásny vzťah postaršieho pána a ošetrovateľky, z ktorých sa stali priatelia.

Pre mnohých seniorov nie je zostať doma ani dnes povinnosťou, ale výsadou. Často trpia ťažkosťami, s ktorými si sami neporadia. Zostarnúť doma im však umožňujú naše sestričky – zdravotné, aj tie rehoľné, ktoré sú vyučené za zdravotné sestry. Vďaka nim nemusia ani v staršom veku opúšťať svoje domovy a odchádzať do zariadení pre seniorov, môžu dožiť u seba doma a nepretrhávať väzby, ktoré si vytvorili.

Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) prevádzkuje aj Bratislavská arcidiecézna charita, ktorej pracovníčka navštevuje „nášho“ Emila. Na území hlavného mesta, od Dúbravky až po Čunovo, ADOS Charita Bratislava poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť 40 klientom všetkých vekových kategórií. Ide o ošetrovateľské služby, ktoré zabezpečujú kvalifikované zdravotné sestry s praxou na lôžkových oddeleniach. Toto ošetrovanie je pritom kombinovateľné aj s domácou opatrovateľskou službou, ktorú taktiež poskytuje Charita.

„Mám dva Bercove vredy. Nevedel som si to liečiť,“ priznáva pán Emil a na okamih zosmutnie. Ochotne asistuje sestre Kláre, ktorá mu ošetruje rany, a mne rozpráva, ako mu návšteva vždy spríjemní deň. „Aj si popritom povyprávame, čo varím dobrého. Napríklad, ako varím španielske vtáčky,“ vyhŕkne opäť veselo. Je vidieť, že Emil sa z našej návštevy teší a s Klárou si výborne rozumejú. Veď akoby nie – sestra Klára má liečivé ruky, ale najmä, liečivé srdce.

Odporúčanie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vydáva ošetrujúci lekár pacienta. Ošetrovateľská služba je plne hradená zdravotnou poisťovňou klienta (Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION, Dôvera) a pre klienta je teda zadarmo.

Ošetrovateľky v domácom prostredí priamo u klienta ošetrujú najčastejšie ľudí s preležaninami, vredmi, diabetickými nohami. Všetko sú to rany, ktorým sa treba dlhodobo venovať. Skúsené pracovníčky vedia poskytnúť aj základnú ošetrovateľskú rehabilitáciu, podať injekciu, merať fyziologické funkcie, odobrať fyziologický materiál, napr. krv, či vykonať iné potrebné ošetrenie nariadené ošetrujúcim lekárom.

Charita v prvej línii

Služba ADOS pokračuje aj počas pandémie. Každá jedna sestra Bratislavskej arcidiecéznej charity ostáva slúžiť klientom v domácom prostredí a svedomito vykonáva svoju prácu aj naďalej. Neustali ani počas minulého roka, hoci aj ony sa báli o svoje rodiny. „Zdravotné sestry sú v prvej línii, ohrozené, no napriek tomu ostali v službe, dodržiavali a dodržiavajú všetky ochranné a preventívne opatrenia. Za všetko im patrí naša obrovská vďaka,“ hovorí riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Boris Hrdý.

Komu je určená ošetrovateľská starostlivosť?

– imobilným pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie
– pacientom po hospitalizácii
– pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie, ale nie je nutné, aby boli hospitalizovaní na lôžkovom oddelení
– pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie
– rizikovým a chronicky chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s onkologickým ochorením, pacientom so srdcovocievnym ochorením a pod.)
– pacientom v terminálnom štádiu ochorenia

Práve dnes, v čase pandémie, sa domáca ošetrovateľská služba javí ako kľúčová pre seniorov, ktorí zostávajú opustení vo svojich domovoch a viac než inokedy sú izolovaní od rodiny a vonkajšieho prostredia. Nebýva neobvyklé, že ku klientom patria ľudia, ktorí by inak boli celý deň doma úplne sami, bez manžela či manželky, deti majú v práci alebo bývajú od nich ďaleko. Navštíviť doktora sa boja, preto sú za ošetrovateľskú službu vďační – no aj z iných dôvodov. Vážia si nielen ošetrenie, ale aj každé pekné slovo zdravotnej sestry a jej spoločnosť.

„Keď vidím, že sa rany hoja a ľudia sú spokojní, mám radosť. Pán Boh mi dáva radosť z toho, že pomáham druhým,“ hovorí mi sestra Klára po dokončení ošetrenia. Na Emilovu reakciu nemusíme dlho čakať: „A ja mám radosť, že prídete!“

Kontakty Agentúr domácej ošetrovateľskej služby (ADOS) pod vedením katolíckych charít:

Bratislavská arcidiecézna charita
ADOS Bratislava: ados@charitaba.sk, +421 904 062 054

Trnavská arcidiecézna charita
ADOS Charitas Trnava: ados@charitatt.sk, +421 910 788 026

Arcidiecézna charita Košice
ADOS Košice: ados.kosice@charita-ke.sk, 0911 279 578
ADOS Bardejov: ados.bardejov@charita-ke.sk, 0911 680 018
ADOS Lipany: ados.lipany@charita-ke.sk, 0903 982 140
ADOS Sobrance: ados.sobrance@charita-ke.sk, 0903 982 139
ADOS Trebišov: ados.trebisov@charita-ke.sk, 0907 972 619

Gréckokatolícka charita Prešov
ADOS Prešov: ados.presov@gkcharita-po.sk, 0910 842 595
ADOS Snina: ados.snina@gkcharita-po.sk, 0904 738 534

Diecézna charita Nitra
ADOS Charita Nitra: ados.charita@gmail.com,
+421 907 734 028

Spišská katolícka charita
ADOS Dolný Kubín: 0904 501 416
ADOS Kežmarok: 0904 501 419
ADOS Levoča: 0904 501 421
ADOS Liptovský Mikuláš: 0904 501 418
ADOS Námestovo: 0904 501 415
ADOS Poprad: 0903 882 620
ADOS Ružomberok: 0904 501 417
ADOS Spišská Nová Ves: 0910 842 463
ADOS Spišská Stará Ves: 0910 842 657
ADOS Spišské Vlachy: 0904 501 422
ADOS Stará Ľubovňa: 0904 501 420
ADOS Trstená: 0910 852 068

Článok bol publikovaný v časopise Charita 1/2021.

Autor: Mária Hvozdíková,
Bratislavská arcidiecézna charita
Foto: TADCH, BACH, DCHZA