Aktuality

Čo máme nové?

30. nov 2018

Aktuality

Aj deti nakazené vírusom HIV majú šancu na plnohodnotný život. Môžu študovať či šantiť s rovesníkmi.

Slovenská katolícka charita pri príležitosti Svetového dňaboja proti AIDS (sobota 1. 12. […]

29. nov 2018

Aktuality

Najväčšia potravinová zbierka na Slovensku opäť prekonala svoj rekord

Vďaka Slovákom, ktorí sa zapojili do 6. ročníka obľúbenej Potravinovej zbierky, vyzbierala […]

29. nov 2018

sociálne

Osamelí seniori, týrané ženy s deťmi či ľudia bez domova. Pomoc Charity aj pre týchto ľudí je ohrozená.

Slovenská katolícka charita sa pripája k zástupcom neverejných poskytovateľov

23. nov 2018

slovensko

Mons. Jozef Slamka

Zomrel prvý porevolučný prezident Slovenskej katolíckej charity.

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

20. nov 2018

slovensko

Celoslovenská zbierka potravín

Od 22. do 24. novembra 2018 sa môžu zákazníci reťazca TESCO zapojiť do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku.

16. nov 2018

Aktuality

Chudoba sa nevyhýba ani Slovensku. Preto Charita spúšťa kampaň na pomoc Slovákom v krízových situáciách.

Slovenská katolícka charita v súvislosti so Svetovým dňom chudobných (18. november)

16. nov 2018

Aktuality

Migrácia ako príležitosť: pomáha alebo brzdí rozvoj našej spoločnosti?

Zúčastnite sa diskusie o migrácii a konfrontujte svoje názory na danú tému s názormi odborníkov.

15. nov 2018

Aktuality

Kde môžete vidieť výstavu – Z tmy na svetlo

Sledujte termíny a miesta, kde si môžete pozrieť unikátnu výstavu fotografií a 7 príbehov ľudí, ktorým z tmy na svetlo pomohla pomocná ruka v štýle charitnej lásky.