Zoznam článkov | Slovenská katolícka charita

Novinky

Čo máme nové?

31. jan 2024

Adopcia na diaľku®

Šesť rozdielov medzi slovenským a ugandským školským rokom

Školský rok v Ugande sa líši od toho, aký poznáme my na Slovensku. […]

29. jan 2024

Zahraničie

Vzdelanie vie zmeniť životy

Ďalší ročník zbierky Pôstna krabička prináša so sebou aj obľúbené prednášky vo […]

26. jan 2024

Aktuality

Inšpiratívna návšteva v Caritas Vienna: Zdieľanie skúseností a inovácií

Minulý týždeň sme mali výnimočnú príležitosť navštíviť pobočku Caritas Vienna, s ktorou […]

22. jan 2024

Aktuality

Farské charity sú príkladom spoločného úsilia pomáhať núdznym

Ľahšie sa pomáha spolu Charita nie sú len zamestnanci zariadení a sociálni pracovníci. […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

16. jan 2024

Aktuality

Príručka pre profesionálov, pracujúcich v charitnej oblasti

Profesionáli, pracujúci v charitnej oblasti majú vďaka novej príručke projektu NICE možnosť získať […]

12. jan 2024

Aktuality

Výťažok zo zbierky Hlinený dukát 2023 pomôže charite financovať služby pre núdznych

Slovenská katolícka charita sa rozhodla popri vianočnej online zbierke zameranej na podporu […]

12. jan 2024

Aktuality

Slovenská katolícka charita chráni práva zraniteľných

Zabezpečenie práv zraniteľných ľudí, ochrana ich dôstojnosti, vytváranie bezpečného prostredia vo vnútri […]

10. jan 2024

Aktuality

Chlad na ulici aspoň na pár hodín vymenia za teplo v centre

„Nie je jedno v akom prostredí s núdznymi pracujeme,“ hovorí na margo zrekonštruovaných priestorov […]