Aktivizmus na Blízkom „ďalekom“ východe | Slovenská katolícka charita


Aktivizmus na Blízkom „ďalekom“ východe

pridal: charita | dátum: 25. októbra 2020 | kategória: Humanitárna pomoc

„Milovať budeš blížneho svojho, ako seba samého.“ Prikázanie známe každému jednému z nás. No kto je tým blížnym? A milujeme ho, ak sa nečinne prizeráme jeho biede? Alebo nás jeho utrpenie, ak je dostatočne ďaleko, nemusí trápiť? Samozrejme, jeden človek nezachráni všetkých núdznych sveta, no ak každý deň podáme ruku len jednému, svet sa zmení k lepšiemu.

Každý máme iné dary a možnosti, a tak aj naša pomoc je rôznorodá. Slovenská katolícka charita pôsobí spolu s ďalšími Charitami a spolupracuje s rôznymi organizáciami po celom svete. Naše spoločné úsilie ocenil aj pápež František v dokumente vydanom vo Vatikáne k 5. výročiu Laudato sì. Ako uviedol, Charita vďaka Konferencii biskupov Slovenska a veriacim na Slovensku realizuje projekty v oblasti prístupu k pitnej vode v Iraku a projekty pomoci v Sýrii. Ich prínos je nielen sociálny, ale aj ekologický a duchovný.

Občianska vojna v Sýrii trvá od roku 2011. Ešte pred vypuknutím vojny sa pre obrovské sucho spôsobené klimatickými zmenami sťahovalo viac než milión obyvateľov krajiny. V roku 2014 bolo rovnakou nutnosťou zasiahnuté ďalšie množstvo obyvateľov utekajúcich pred terorom islamistov Da´esh. Napriek tomu, že Da´esh tu bol v roku 2017 oficiálne porazený, ešte stále evidujeme približne 1,3 milióny vnútorne vysídlených ľudí, ktorí sa nevrátili do svojich domovov. Ich obce boli zničené vrátane vodnej a cestnej infraštruktúry a príbytkov, v ktorých vyrastali.

Žiaľ, nenávisť viedla k prenasledovaniu kresťanov a iných náboženských menšín radikálnou časťou islamistov. Nie každý moslim je však radikálny, a preto „rovnaký“. Hlboký dojem vo mne zanechal pohľad na cintorín padlých bojovníkov proti Da´esh. Kresťania brániaci svoje domovy a moslimovia, ktorí zahynuli pri obrane svojich kresťanských susedov, i keď na nich nikto neútočil, tu ležia spoločne popri sebe. Položili za svojich blížnych životy.

Situáciu Blízkeho východu sa snažíme zmierňovať prostredníctvom niekoľkých projektov. Studne realizované v Iraku najmä vďaka financovaniu z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid pomáhajú obciam stať sa sebestačnými a zabezpečujú pitnú vodu obyvateľom a závlahu pre polia. Taktiež pastoračné centrum postavené vďaka veriacim zo Slovenska je znakom spolupatričnosti v ťažkých časoch pre veriacich v Iraku. Rodinné centrá a škôlky pomáhajú zase v Sýrii. Vychovávajú novú generáciu a zmierňujú traumy, ktoré zažili.

Nie radikalizmus, ale láska a spolupatričnosť sú cesta. Ohľaduplnosť voči blížnemu, ktorým je náš sused, aj voči tým, ktorí prichádzajú zďaleka.

Autor: Alena Horváthová
Projektová manažérka humanitárnej pomoci SKCH
Foto: archív SKCH, archív A. H.

Text bol publikovaný v časopise Charita 2/2020.