Nové termíny kurzov pre opatrovateľky | Slovenská katolícka charita


Nové termíny kurzov pre opatrovateľky

pridal: Ján Košta | dátum: 2. júla 2020 | kategória: sociálne

Cez leto a jeseň ponúkame 4 odborné kurzy pre opatrovateľky, ktoré sa chcú posunúť a vylepšiť starostlivosť o klientov. V ponuke nájdete aj úplne nový kurz – Tvorivé prístupy pri aktivizácií ľudí demenciou. Prihláste sa.

Vidíme, že táto práca či lepšie povedané služba je nevyhnutná pre našu spoločnosť. Klienti by vedeli rozprávať o obetavosti a láske, ktorú im opatrovateľky každodenne prejavujú. Vzdelávacie programy pod názvom Train to Care ponúka Slovenská katolícka charita v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut od roku 2014. Účastníčka Oľga sa o kurze Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľstve vyjadrila: „Validácia mi otvorila oči ako vnímať emócie môjho klienta a čo je najdôležitejšie, že ho dokážem pochopiť a spolu s ním tieto emócie aj spracovať.“ V tom všetkom chceme ako Charita pomôcť. Záujemcovia majú v ponuke:

Dalšie informácie o kurzoch nájdete v sekcii Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu kolegynku Vieru Prokopcovú na ttc@charita.sk