Pomoc Ukrajine | Slovenská katolícka charita

Pomoc Ukrajine

To, čoho sme sa mesiace obávali, sa stalo skutočnosťou. Ruská federácia napadla Ukrajinu a konflikt, ktorý sa vymedzoval na separatistickú oblasť Donbasu, zasiahol do života miliónov ďalších ľudí. Ako sa môžem zapojiť do pomoci?

Finančná pomoc/Financial aid

Prispieť môžete tlačítkami vyššie alebo priamo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky  SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS (variabilný symbol pre platbu) 380


Zapojiť sa môžete do finančnej, hmotnej alebo dobrovoľníckej pomoci, nech ste kdekoľvek na Slovensku. Finančný príspevok na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou môžete darovať na www.charita.darujme.sk/ukrajina/. V rámci charity sme otvorili desiatky zberných miest po celom Slovensku, kde môžete darovať hmotné a potravinové dary podľa vopred uvedeného zoznamu. Ak viete poskytnúť ubytovanie, vyplňte dotazník na stránke www.tkkbs.sk. V prípade záujmu o dobrovoľníctvo, napíšte na dobrovolnictvo@charita.sk.

Viac o formách pomoci nájdete na www.charita.sk.

Do dobrovoľnej pomoci sa môžete zapojiť nielen na hraniciach, ale vo viacerých mestách Slovenska. Bude potrebná pomoc pri usmerňovaní núdznych ľudí, sprevádzaní na úrady, k doktorom, triedenie trvanlivých potravín, príprava balíčkov v sklade, distribúcia potravín vlastným autom, tlmočenie. V rámci dobrovoľníctva hľadáme tiež odborníkov na poskytnutie sociálnej a psychologickej pomoci a animátorov z farností pre prácu s deťmi. Ak chcete pomáhať ako dobrovoľník, kontaktujte nás mailom na dobrovolnictvo@charita.sk. Do mailu uveďte vaše meno, mesto, kde žijete, oblasť, v ktorej viete pomôcť, a váš telefonický a mailový kontakt.

Prihlasovať sa môžete kedykoľvek a kdekoľvek na Slovensku. Predpokladáme, že pomoc, ktorú budú utečenci z Ukrajiny potrebovať, bude dlhodobá. Prichádzajú do novej krajiny s cudzím jazykom a často ako neúplné rodiny s malými deťmi. Po opadnutí akútnej pomoci im chceme naďalej poskytovať sprevádzanie na úradoch, školách či ďalšiu sociálnu (hmotnú a potravinovú), psychickú a zdravotnú podporu.

Veľmi si vážime Váš záujem pomáhať. Naši kolegovia usilovne spracúvajú prichádzajúce správy a kontaktujú dobrovoľníkov podľa ich možností a blízkosti k miestu dobrovoľníckych aktivít. Akonáhle bude vo Vašej blízkosti potrebná pomoc alebo voľné miesto pre dobrovoľníka na hraniciach, kontaktujú Vás. Dovtedy Vás poprosíme o trpezlivosť.

Zoznam potrebných darov nájdete na https://www.charita.sk/ukrajina-materialna-a-potravinova-zbierka/. Zoznam pravidelne aktualizujeme. Predtým, než darujete, skontrolujte stav vecí a darujte len to, čo je nové alebo v zachovalom stave a nežiada si žiadnu opravu.

Od 28.2. fungujú desiatky zberných miest po celom Slovensku, kam môžete Vaše dary zaniesť. Pred darovaním zberné miesto vopred kontaktujte a dohodnite si čas a množstvo vecí na odovzdanie. Vyhnete sa tak tomu, že sklad zberného miesta je už plný alebo kolegovia budú v teréne.

Oblečenie, ktoré zbierame, je presne špecifikované v zozname vecí do potravinovej a hmotnej zbierky. Prosím, nenoste nám nič mimo tohto zoznamu.

Vašu pomoc si veľmi vážime. Prosím kontaktujte nás na info@charita.sk.

Vaše dary po odovzdaní triedime a rozvážame na hranice, do záchytných centier a ubytovaným rodinám alebo do skladu na dlhodobú pomoc vojnovým utečencom. Dary akútnej pomoci rozvážame aj za hranice, na územie Ukrajiny a do oblastí aktívnych bojov.

Slovenská katolícka charita si uvedomuje, že pomoc Ukrajine bude dlhodobá a systematická, a preto si naplánovala postupne uvoľňovanie finančných prostriedkov v niekoľkých etapách.

Finančne môžete prispieť na online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na účet verejnej zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS (variabilný symbol pre platbu) 380. Vďaka príspevkom vieme zabezpečiť základné potreby a dlhodobú pomoc pre utečencov a v spolupráci s ukrajinskou charitou pomáhame aj obetiam vojny priamo na Ukrajine.

Partneri