Pomoc Ukrajine | Slovenská katolícka charita

Pomoc Ukrajine

To, čoho sme sa mesiace obávali, sa stalo skutočnosťou. Ruská federácia napadla Ukrajinu a konflikt, ktorý sa vymedzoval na separatistickú oblasť Donbasu, zasiahol do života miliónov ďalších ľudí. Ako sa môžem zapojiť do pomoci?

Finančná pomoc/Financial aid

Prispieť môžete tlačítkami vyššie alebo priamo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky  SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS (variabilný symbol pre platbu) 380


Ako môžem podporiť ľudí v núdzi z Ukrajiny?

Zapojiť sa môžete do finančnej, hmotnej alebo dobrovoľníckej pomoci, nech ste kdekoľvek na Slovensku. Finančný príspevok na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou môžete darovať na www.charita.darujme.sk/ukrajina/. V rámci charity sme otvorili desiatky zberných miest po celom Slovensku, kde môžete darovať hmotné a potravinové dary podľa vopred uvedeného zoznamu. Ak viete poskytnúť ubytovanie, vyplňte dotazník na stránke www.tkkbs.sk. V prípade záujmu o dobrovoľníctvo, napíšte na dobrovolnictvo@charita.sk.

Viac o formách pomoci nájdete na www.charita.sk.

Chcem pomáhať ako dobrovoľník. Čo môžem robiť?

Do dobrovoľnej pomoci sa môžete zapojiť nielen na hraniciach, ale vo viacerých mestách Slovenska. Bude potrebná pomoc pri usmerňovaní núdznych ľudí, sprevádzaní na úrady, k doktorom, triedenie trvanlivých potravín, príprava balíčkov v sklade, distribúcia potravín vlastným autom, tlmočenie. V rámci dobrovoľníctva hľadáme tiež odborníkov na poskytnutie sociálnej a psychologickej pomoci a animátorov z farností pre prácu s deťmi. Ak chcete pomáhať ako dobrovoľník, kontaktujte nás mailom na dobrovolnictvo@charita.sk. Do mailu uveďte vaše meno, mesto, kde žijete, oblasť, v ktorej viete pomôcť, a váš telefonický a mailový kontakt.

Dokedy sa môžem prihlásiť za dobrovoľníka?

Prihlasovať sa môžete kedykoľvek a kdekoľvek na Slovensku. Predpokladáme, že pomoc, ktorú budú utečenci z Ukrajiny potrebovať, bude dlhodobá. Prichádzajú do novej krajiny s cudzím jazykom a často ako neúplné rodiny s malými deťmi. Po opadnutí akútnej pomoci im chceme naďalej poskytovať sprevádzanie na úradoch, školách či ďalšiu sociálnu (hmotnú a potravinovú), psychickú a zdravotnú podporu.

Písal(a) som na dobrovolnictvo@charita.sk a nedostal(a) som odpoveď. Mám sa pripomenúť?

Veľmi si vážime Váš záujem pomáhať. Naši kolegovia usilovne spracúvajú prichádzajúce správy a kontaktujú dobrovoľníkov podľa ich možností a blízkosti k miestu dobrovoľníckych aktivít. Akonáhle bude vo Vašej blízkosti potrebná pomoc alebo voľné miesto pre dobrovoľníka na hraniciach, kontaktujú Vás. Dovtedy Vás poprosíme o trpezlivosť.

Aké potraviny a hmotné dary môžem darovať?

Zoznam potrebných darov nájdete na https://www.charita.sk/ukrajina-materialna-a-potravinova-zbierka/. Zoznam pravidelne aktualizujeme. Predtým, než darujete, skontrolujte stav vecí a darujte len to, čo je nové alebo v zachovalom stave a nežiada si žiadnu opravu.

Kam môžem priniesť potraviny a hmotný dar pre ľudí z Ukrajiny?

Od 28.2. fungujú desiatky zberných miest po celom Slovensku, kam môžete Vaše dary zaniesť. Pred darovaním zberné miesto vopred kontaktujte a dohodnite si čas a množstvo vecí na odovzdanie. Vyhnete sa tak tomu, že sklad zberného miesta je už plný alebo kolegovia budú v teréne.

Môžem darovať aj oblečenie?

Oblečenie, ktoré zbierame, je presne špecifikované v zozname vecí do potravinovej a hmotnej zbierky. Prosím, nenoste nám nič mimo tohto zoznamu.

Radi by sme usporiadali vlastnú zbierku potravín a hmotných darov.

Vašu pomoc si veľmi vážime. Prosím kontaktujte nás na info@charita.sk.

Ako využijete darované potraviny a inú hmotnú pomoc?

Vaše dary po odovzdaní triedime a rozvážame na hranice, do záchytných centier a ubytovaným rodinám alebo do skladu na dlhodobú pomoc vojnovým utečencom. Dary akútnej pomoci rozvážame aj za hranice, na územie Ukrajiny a do oblastí aktívnych bojov.

Ako použijete finančnú pomoc?

Slovenská katolícka charita si uvedomuje, že pomoc Ukrajine bude dlhodobá a systematická, a preto si naplánovala postupne uvoľňovanie finančných prostriedkov v niekoľkých etapách.

Kde môžem prispieť finančne a ako bude môj príspevok využitý?

Finančne môžete prispieť na online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na účet verejnej zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS (variabilný symbol pre platbu) 380. Vďaka príspevkom vieme zabezpečiť základné potreby a dlhodobú pomoc pre utečencov a v spolupráci s ukrajinskou charitou pomáhame aj obetiam vojny priamo na Ukrajine.

Partneri