Priestor pre službu, ktorá má len ľudské hranice | Slovenská katolícka charita


Priestor pre službu, ktorá má len ľudské hranice

pridal: charita | dátum: 12. júla 2020 | kategória: Farské charity

Do kostola chodievame na spoločné slávenie liturgie a vypočutie kázne. No občas sa stáva, že práve to „spoločenstvo“ vo význame vzťahov sa vystráca. A tam, kde niet spoločenstva, sú kostoly plné anonymných farníkov. Vytváraniu súdržnosti vo farskom spoločenstve pomáha práve farská charita. Aká je jej služba, si ukážeme na príklade Farskej charity Bytčica, registrovanej pod Diecéznou charitou Žilina.

Vyháňajú ľahostajnosť z našich sŕdc

Farské charity prebúdzajú pocit spolupatričnosti. Každý z nás má niečoho prebytok a ťažkosti, s ktorými sa nevie vysporiadať sám. Úlohou charity je konkrétnymi skutkami lásky šíriť medzi ľudí porozumenie a spájať napriek rozdielom. Vytvárať spoločenstvo ako priestor, v ktorom pomáhať nie je cudzie ani „zvláštne“ či neprirodzené. Pomáhanie je v jeho vnútri realizovanou potrebou. Tým spoločenstvom môže byť aj farská charita.

Farská charita Bytčica

Členovia Farskej charity Bytčica organizujú stretnutia veriacich po slávnostných liturgiách už od roku 2014 a dnes sa môžu pochváliť bohato rozvinutou činnosťou. Z pôvodných 7 členov sa rozrástli na 11 stabilných a niekoľkých príležitostných dobrovoľníkov. Spoločne realizujú zdravotnícku a potravinovú pomoc, nezištne pomáhajú chorým a starším, sprevádzajú k lekárovi, pripravujú stretnutia dôchodcov, organizujú zber šatstva, lôžkovín a sanitárneho materiálu, ktorým zásobujú združenie Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom.

Stretávajú sa i s ďalšími farnosťami a duchovne povzbudzujú, inšpirujú k vytvoreniu podobných formácií ochotných vyhľadávať potreby blížnych a uskutočňovať skutky nezištnej pomoci. Pomáhajú tam, kde treba, a túto jednoduchosť a ľahkosť pomoci šíria ďalej. Vhodným príkladom je darovaný šijací stroj farskej charite v Oščadnici, farníčke, ktorá vďaka tomu vykonáva svoje zamestnanie.

„Uvedomili sme si, že využijeme do najvyššej možnej miery svoje dary a talenty, z čoho sa nám vyskladala pestrá mozaika mnohorakej činnosti a rovnako veľmi dobrých osobných vzťahov pre spoločné dobro celej farnosti.“

– Anna Papanová, členka Farskej charity Bytčica už od jej vzniku –

Pomoc druhým učí aj nás

Charitné spoločenstvá vo farnostiach sú „predĺženou rukou“ pracovníkov charity, sociálnych zamestnancov, ošetrovateľov a duchovných. Skrze farských charít stojíme blízko pri človeku. Naša pomoc si ľahšie nachádza adresáta, ktorý ju najviac potrebuje. Často sa totiž stáva, že existuje potreba, no zároveň i zábrany požiadať o pomoc. Farská charita má najbližšie k tomu, aby našla ten najvhodnejší spôsob, ako k pomoci pristúpiť citlivo.

Aktivity Farskej charity Bytčica:

 • spoločné modlitby a čítanie Sv. Písma
 • organizovanie programu pri príležitosti Dňa farnosti a rôznych stretnutí farníkov po sv. omši
 • spoločné stretnutia a odovzdávanie skúseností iným farským charitám
 • organizovanie zbierok šatstva, kuchanských potrieb, lôžkovín a sanitárneho materiálu podľa potreby farníkov, domovov dôchodcov, detských domovov či iných zariadení
 • pravidelná účasť na Zbierke škoslkých pomôcok a Potravinovej Tesco zbierke, organizovanej Slovenskou katolíckou charitou
 • nahlásenie ľudí v núdzi z farnosti a jej okolia pre zaradenie do Potravinovej pomoci uskutočňovanej Slovenskou katolíckou charitou
 • finančná pomoc rodinám, ktoré sa ocitajú v náhlej a neočakávanej núdzi
 • spolupráca s útulkom pre bezdomovcov Harmónia
 • organizovanie prezentačného dňa Farskej charity a výstavy domácich výrobkov, spojenej s predajom. Výťažkom zo zbierky podporujú domáce i zahraničné projekty (v roku 2017 prestavba nemocničnej kaplnky v Žiline, v roku 2018 charita na Ukrajine)
 • návštevy seniorov a chorých vo farnosti a blízkych domovoch dôchodcov
 • pomocné práce pri farskom kostole a kvetinová výzdoba v kostole
 • prezentácia v médiách a tvorba farskej kroniky

Nikto by nemal žiť v nedostatku

V charite veríme, že ľudia chcú pomáhať, len občas nevedia ako. Ovocie činnosti farskej charity preto pozitívne vnímajú tak bohatí, ako i chudobní. No kto sú tí bohatí? Každý ochotný k činu. Bohatými sme všetci, ktorí nemáme navyše, no dosť natoľko, aby sme sa mohli podeliť. Pohnútky jednotlivcov, prečo sa zapojiť, sú rôzne. To, čo ich spája, je viera, že žiaden človek by nemal žiť v nedostatku.

A to je odvážne!

Priestor pre službu, ktorá má len ľudské hranice

Skúsenosti koordinátorov farských charít potvrdzujú, že vo farnostiach pretrváva ochota a túžba po vzájomnej pomoci. Mnoho farníkov pomáha individuálne, príbuzným, susedom, ľuďom v núdzi z blízkeho okolia. Založením farskej charity získava individuálna snaha organizovaný pohyb a silu spoločenstva, ktoré dokáže viac.

Farská charita môže vzniknúť kdekoľvek na Slovensku. Stačí, ak sa vo farnosti zídu aspoň traja dobrovoľníci, požiadajú o spoluprácu miestneho farára a registrujú sa na diecéznej či arcidiecéznej charite.

Foto: DCHZa

Článok bol publikovaný v časopise Charita 1/2020.