10 rokov programu Train to Care, 10 rokov ďalšieho vzdelávania opatrovateľov a opatrovateliek – ďalšie vzdelávanie má význam | Slovenská katolícka charita


10 rokov programu Train to Care, 10 rokov ďalšieho vzdelávania opatrovateľov a opatrovateliek – ďalšie vzdelávanie má význam

pridal: charita | dátum: 27. februára 2024 | kategória: Train to Care

Train to Care je program v rámci ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľov a opatrovateľky, ktorý vytvorilo združenie Caritas Rundum Zuhause betreut. Prvý pilotný pokus sa uskutočnil v Košiciach na východnom Slovensku v roku 2012 v spolupráci s Caritas Košice. V tom čase ešte vo východoeurópskych krajinách nebolo veľmi bežné ponúkať opatrovateľom ďalšie vzdelávanie.

Zvláštnosťou projektu Train to Care je: Projekt Train to Care je určený nielen opatrovateľom a opatrovateľkám pracujúcim v oblasti nepretržitej starostlivosti v Rakúsku, ale aj zamestnancom Caritas na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. Kurzy sa konajú v rodnom jazyku a v krajine pôvodu opatrovateľov a opatrovateliek, napr. na Slovensku alebo v Rumunsku.

Vzájomná spolupráca medzi východoeurópskymi organizáciami Caritas a Caritas Rundum Zuhause je zásadná: Ročný program sa pripravuje v rámci partnerskej spolupráce a témy kurzov sa odsúhlasujú a realizujú spoločne. Výmena tiež umožňuje predstaviť východoeurópskym organizáciám Caritas nové témy, ako napríklad kinestetiku. Od roku 2019 a krízy spôsobenej koronavírusom sú pre niektoré témy v ponuke aj online formáty kurzov.

Od začiatku bolo jednou z najväčších výziev motivovať opatrovateľov a opatrovateľky k účasti na kurzoch. Po absolvovaní kurzov však účastníci často prejavovali veľké nadšenie pre absolvovanie ďalšieho vzdelávania. Pre nás to bolo dôležitým znakom toho, že kurzy sú relevantné pre každodenný život opatrovateľov a opatrovateliek a venujú sa správnym otázkam. To sa následne odráža aj v spätnej väzbe od účastníkov, ktorá bola v priebehu rokov vždy veľmi pozitívna a podrobná.

Kurzy Train to Care ponúkajú 24-hodinovým opatrovateľom a opatrovateľkám aj možnosť zdieľania odborných skúseností. V každodennom živote je to často ťažké, pretože starostlivosť je poskytovaná individuálne v domácom prostredí.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme program ďalšieho vzdelávania organizovali tak, aby pokrýval mnohé oblasti každodennej opatrovateľskej činnosti. Preto do našej ročnej ponuky kurzov vždy zaraďujeme nové témy. Kurzy sa spravidla konajú v rodom jazyku účastníkov, pričom dopyt narastá aj po kurzoch v nemčine.

Program Train to Care prináša každodenné výhody nielen pre opatrovateľa či opatrovateľku, ale aj pre opatrovanú osobu. Dôležitá je pritom spolupráca medzi pracovníkom a klientom, aby sa podporila a časovo umožnila účasť na kurze. Pri každodennom opatrovaní z toho profitujú obe strany.

Čísla v skratke: približne 180 kurzov a 2 000 účastí

Rôzne miesta konania kurzov: Slovensko, Rumunsko alebo Bulharsko

Široká ponuka tém kurzov: Demencia, kinestetika, validácia, výživa v starobe atď.

Partneri Caritas: Caritas Slovensko, Caritas Satu Mare a Caritas Sofia

Informácie o programe kurzu v príslušnom jazyku: http://traintocare.at

„Metóda validácie mi poskytla nový pohľad na tému demencie. Vždy sa snažím našim klientom umožniť dôstojný život v starobe. Teraz chápem, aká dôležitá je správna komunikácia.“

(Návštevník kurzu „Validácia podľa Naomi Feil“)