Slovenská katolícka charita

Kategória

Train to Care

27. feb 2024

Train to Care

10 rokov programu Train to Care, 10 rokov ďalšieho vzdelávania opatrovateľov a opatrovateliek – ďalšie vzdelávanie má význam

Train to Care je program v rámci ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľov a […]

2. feb 2024

Train to Care

Dbajte o svoje zdravie pomocou kinestetiky

Estera má 62 rokov. V mladosti študovala na Vysokej škole ekonomickej v […]

21. feb 2022

Train to Care

Alena Kubeš: V zdravotníctve nám chýba väčší ohľad na pacienta a jeho pohyb

Hoci na to neradi myslíme, všetci starneme a je možné, že raz budeme […]

25. mar 2020

Train to Care

Aprílové kurzy Train to Care sú zrušené!

Dôležité! Kvôli aktuálnej situácii s COVID-19 na Slovensku sú aprílové kurzy Train […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

13. feb 2020

Train to Care

Termíny opatrovateľských kurzov 2020

Aj tento rok v spolupráci s partnerom Caritas Rundum Zuhause ponúkame kurzy […]