Train to Care

Train to Care

pridal: charita | dátum: 21. júna 2018 | kategória:

Termíny kurzov na rok 2019

Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo

Kurz je zameraný na získanie najnovších vedeckých poznatkov v oblasti demencií ale aj v opatere postihnutých, v nácviku účinnej komunikácie, zrozumiteľnej pacientovi. Viac o kurze tu

Skúsenosti účastníkov:

„Páčila sa mi prezentácia témy demencie – všetko bolo veľmi dobre a zrozumiteľne vysvetlené, vyzdvihujem cvičenia pamäte“ (účastník kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

„Kurz odporúčam – oceňujem vzdelanosť a rozhľadnosť pani lektorky a jej dokonalé vysvetlenie choroby  a priebehu všetkých štádií demencie.“ (účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti

Tam, kde prestáva fungovať tradičná forma komunikácie s ľuďmi s demenciou, dostáva priestor a využitie komunikačná metóda Validácia podľa Naomi Feil. S validačnou metódou je možné porozumieť a komunikovať s veľmi starými dezorientovanými osobami, bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojom vnútornom svete nachádzajú. Viac o kurze tu

Skúsenosti účastníkov:

„Validácia mi otvorila oči ako vnímať emócie môjho klienta a čo je najdôležitejšie, že ho dokážem pochopiť a spolu s ním tieto emócie aj spracovať“  (Oľga, účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci roku 2018)

„Odporúčam každej opatrovateľke, aby sa zúčastnila kurzov hlavne o demencii, aby lepšie vedeli pochopiť správanie pacientov a tým im aj správne vedeli pomôcť“ (Lýdia P.,účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti

Spôsob, akým sa podpora pri pohybe prevádza, ovplyvňuje zdravotné procesy človeka závislého na ošetrovateľskej starostlivosti, a jeho schopnosť učiť sa v momentálnej (novej) situácií pohybovať sa iným spôsobom. Viac o kurze tu

Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života

Starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny je možné prirovnať k starostlivosti o malé deti. Ide o starostlivosť náročnú, vyčerpávajúcu, ale zároveň zmysluplnú. Veľkým utrpením je pre príbuzných pocit bezmocnosti. Aby sme ho zmiernili, zapájame ich do monitorovania bolesti a iných symptómov. Viac o kurze tu

Fit for Care – Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej činnosti

Počas kurzu Fit for Care sa budeme usilovať, aby sa účastník naučil starať o svoje zdravie, najmä z hľadiska zvládania psychickej záťaže, aby mal dosť síl na bežné fungovanie a aby sa subjektívne cítil optimálne. Viac o kurze tu

Prihláška na kurzy – zamestnanci Charity

Prihláška na kurzy – ostatní

 

Vyplnenú záväznú prihlášku je možné zaslať poštou na adresu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 814 15 alebo mailom na adresu: ttc(zavinac)charita.sk.

Viac informácii je možné získať na adrese ttc(zavinac)charita.sk

Miesto a čas konania:
Spišská Kapitula: Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
Dolný Smokovec: Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Vzdelávacie programy sa konajú v čase od 9.00 – 17.00. Sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

Poplatok na kurz:
Vo výške 16,- € za deň, za občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie je potrebné uhradiť spolu s prihláškou! V prípade kurzu Train to Care Online – Fit for Care je výška poplatku 20,- € za 3 online sedenia.
Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- € pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť. Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť na účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 210

Do správy pre prijímateľa uviesť: názov kurzu + meno účastníka + miesto konania

 

Lektorky vzdelávacích programov:

PaedDr. Mária Čunderlíková – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

Mgr. Mária Wirth, PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

Alena Kubeš – kinestetická trénerka

Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej Univerzity.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Organizácia Caritas 24-hodinové opatrovanie obsadila 1. miesto v teste Spolku pre informovanosť spotrebiteľov (VKI).

Vo svojom časopise „Spotrebiteľ 12/2018“ ohodnotil spolok VKI organizáciu Caritas 24-hodinové opatrovanie známkou „veľmi dobre“. To znamená, že v teste dosiahla 85 zo 100 percentuálnych bodov. Toľko bodov doteraz nedosiahla žiadna z testovaných agentúr. Caritas 24-hodinové opatrovanie sa tým umiestnila na prvom mieste.

Viac info tu a na stránke VKI (nemecky).