Train to care

Train to care

pridal: charita | dátum: 8. februára 2018 | kategória:

Train to Care

Od roku 2014 ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) vzdelávacie programy pod názvom Train to Care. Ďalšie vzdelávanie je určené pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich s CRZB a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity ako aj pre zamestnancov diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku. Projekt Train to Care pokračuje aj v roku 2018.

Miesto a čas konania:
Bratislava: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Dolný Smokovec: Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Vzdelávacie programy sa konajú v čase od 9.00 – 17.00. Sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

Výška poplatku je 16,00 € za deň kurzu pre opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich s CRZB a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity. Pre ostatných opatrovateľov je poplatok 44€ za deň kurzu a 64€ za deň pre kurz Validácia podľa Naomi Feil.

Viac informácií o kurzoch Train to Care

 

Train to Care II

Projekt Train to Care II je zameraný na podporu zdravia a prevencie určený pre samostatných opatrovateľov, ktorí pracujú v Rakúsku ako živnostníci. Ide o projekt, ktorý vytvorilo rakúske združenie BAG, ktoré je tvorené piatimi organizáciami: Caritas Rundum Zuhause betreu, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Volkshilfe za spolupráce so Slovenským Červeným krížom a Slovenskou katolíckou charitou.

Miesto a čas konania:
Bratislava: Centrum SALVATOR, Jakubovo námestie  4-5, 811 09 Bratislava
Dolný Smokovec: Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Košice:Slovenský Červený kríž, Komenského 19, 040 01 Košice
Vzdelávacie programy sa konajú v čase od 9.00 – 17.00. Sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

Výška poplatku je 15,00 € za deň kurzu.

Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí ešte dodatočný poplatok vo výške 30,00 € pre Európsku kinestetickú spoločnosť za skriptá a vystavenie certifikátu s medzinárodnou platnosťou.

Viac informácií o kurzoch Train to Care II