Termíny opatrovateľských kurzov 2020 | Slovenská katolícka charita


Termíny opatrovateľských kurzov 2020

pridal: charita | dátum: 13. februára 2020 | kategória: Train to Care

Aj tento rok v spolupráci s partnerom Caritas Rundum Zuhause ponúkame kurzy pre samostatných opatrovateľov a opatrovateľky, ktorí chcú ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba i svojich klientov.

Súhrnný program pre zamestnancov SKCH a Caritas Rundum Zuhause nájdete tu, pre ostatných tu.

V ponuke sú tieto kurzy:

Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe – Webinár

Kurz ponúkne námety k tomu, ako sa starať o seba, ako dbať na psychohygienu, ako pracovať s emóciami a ako zvládať vyčerpanosť v podmienkach opatrovania. Zameriame sa tiež na zvládanie nadmerných očakávaní, či už prichádzajú od samotných opatrovateľov, od klientov či rodinných príslušníkov. V rámci kurzu bude možnosť v bezpečnom prostredí prediskutovať svoje jedinečné situácie a nároky, ktoré prináša práca a obohatiť sa životnými skúsenosťami a praxou jednotlivých účastníkov kurzu.

Trénerka: Štefánia Hrivňáková, Mgr – konzultantka, koučka, dlhoročná lektorka v oblasti osobného rozvoja

Upozornenie: Na webinár sa môžu prihlásiť len zamestnanci SKCH a Caritas Rundum Zuhause

Termíny:

2.3.2020 13 – 16 hod

4.3.2020 13 – 16 hod

6.3.2020 13 – 15 hod

Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe

Počas kurzu sa budeme usilovať, aby sa účastníci naučili starať o svoje zdravie, najmä z hľadiska zvládania psychickej záťaže, aby mali dosť síl na bežné fungovanie a subjektívne sa cítili optimálne. Účastníci majú možnosť riešiť aktuálne záťažové situácie v praxi opatrovateľa alebo v osobnom živote, ktoré ohrozujú ich duševnú alebo fyzickú pohodu, prípadne negatívne vplývajú na možnosť rozvoja syndrómu vyhorenia. Súčasťou kurzu je aj vymedzenie faktorov, ktoré udržujú duševné zdravie a pôsobia preventívne. Ak syndróm vyhorenia už vznikol, v kurze budú prezentované možnosti jeho liečenia. Viac informácií o kurze.

Trénerka: Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagógička na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavs¬kej Univerzity, psychologička, odborníčka na paliatívnu starostlivosť

Miesto: Dolný Smokovec

Termín: 21.4.2020

NOVÉ! Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou – kurz ponúkame ako klasický prezenčný seminár aj vo forme webinára

Ľudia s demenciou často potrebujú veľa podpory pri denných činnostiach (hygiena, stravovanie, obliekanie / vyzliekanie a pod.) a postupne strácajú schopnosť zvládať bežné úlohy každodenného života. Bez zmysluplných aktivít sa cítia bezcenní, môžu upadnúť do depresie alebo sa stať agresívnymi.

Nároky, ktoré kladie každý deň na ich opatrovateľky/ov vyžadujú flexibilitu, tvorivosť a empatiu. 

Tento kurz ponúkne množstvo námetov k tomu, ako si lepšie usporiadať každodenný život vo Vašej jedinečnej situácii s klientom. Tiež prinesie zmes nápadov, ako aktívne zapojiť klientov do rozličných činností bežného života.

Trénerka: Mária Čunderlíková, PaedDr. – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

Miesto: Dolný Smokovec

Termín: 20.4.2020

Termíny online webinára:

5.10.2020 13 – 16 hod

7.10.2020 13 – 16 hod

9.10.2020 13 – 15 hod

Upozornenie: Na webinár sa môžu prihlásiť len zamestnanci SKCH a Caritas Rundum Zuhause

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľstve

Keď ľudia kvôli starobe či chorobe strácajú schopnosť racionálne myslieť a pamätať si veci, komunikácia s nimi sa stáva náročnou. Naomi Feil na základe svojich mnohoročných skúseností navrhla iný spôsob komunikácie, založený na potvrdení ich pocitov a vnútorného prežívania. Po validačných stretnutiach sa ľudia cítia prijatí a rešpektovaní, čím opätovne nadobúdajú ľudskú dôstojnosť a ich napätie a stres sa zmierňujú. Kto sa tejto metóde naučí, bude schopný vnímať svet očami svojich klientov a lepšie porozumie ich navonok čudnému správaniu. Viac informácií o kurze.

Trénerka: Maria Wirth, Mgr., PhD. – špeciálna pedagogička, certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

Miesto: Banská Bystrica -Badín

Termín: 13. – 14.5.2020

Kinestetika v opatrovateľstve

Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici. Viac informácií o kurze.

Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky.

Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

Trénerka: Alena Kubeš – lektorka pre zdravotnú starostlivosť, dlhoročná trénerka kinestetiky

Miesto: Spišská Kapitula

Termín:

10.6. – 11.6. 2020 (1. časť)

30.9. – 1.10.2020 (2. časť)

PRIHLÁŠKA NA KURZY – ZAMESTNANCI CHARITY
PRIHLÁŠKA NA KURZY – OSTATNÍ

Vyplnenú záväznú prihlášku je možné zaslať poštou na adresu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 814 15 alebo mailom na adresu: ttc@charita.sk.

Viac informácii je možné získať na adresettc@charita.sk

Miesto a čas konania:

Spišská Kapitula: Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
Dolný Smokovec: Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Vzdelávacie programy sa konajú v čase od 9.00 – 17.00. Sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

Poplatok na kurz:
Príspevok vo výške € 16,- na deň za občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie je potrebné uhradiť najneskôr 15 dní pred začiatkom kurzu.

V prípade webinárov je výška poplatku € 20,- za 3 online sedenia.

Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť.

Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť na účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 210

Do správy pre prijímateľa uviesť: názov kurzu + meno účastníka + miesto konania

Otázky / Ďalšie informácie:

V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícii v Bratislave a vo Viedni

Viera Prokopcová na tel.č.: +421 / (0) / 2 5443 1506, mobil: (+421) 0910-842-600

Anca Iordache na tel.č.: +43 / (0)1 / 376 0214

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.traintocare.at alebo www.charita.sk

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Organizácia Caritas 24-hodinové opatrovanie obsadila 1. miesto v teste Spolku pre informovanosť spotrebiteľov (VKI).

Vo svojom časopise „Spotrebiteľ 12/2018“ ohodnotil spolok VKI organizáciu Caritas 24-hodinové opatrovanie známkou „veľmi dobre“. To znamená, že v teste dosiahla 85 zo 100 percentuálnych bodov. Toľko bodov doteraz nedosiahla žiadna z testovaných agentúr. Caritas 24-hodinové opatrovanie sa tým umiestnila na prvom mieste.

Viac info tu a na stránke VKI (nemecky).