blízko pri človeku

Bez bariér

Názov projektu: Bez bariér

Krátke zhrnutie projektu: Zvýšiť povedomie žiakov, študentov a širokej verejnosti o migrácií a odbúraním predsudkov predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie voči migrantom. Cieľovou skupinou projektu Bez bariér sú deti a mládež na základných a stredných školách a v centrách voľného času. V rámci projektu plánuje SKCH prednášky na školách, v ktorých predstaví problematiku migrácie, priblížili život migrantov, azylantov a žiadateľov o azyl a tak sa pokúsi odbúrať predsudky žiakov a študentov. Aby sme im priblížili autentickú skúsenosť s cudzincami žijúcimi na Slovensku, nahráme krátke dokumenty, ktoré budú premietané počas prednášok na školách. Filmy by mali pomôcť mladým lepšie pochopiť migrantov a priblížiť im ich život.

Trvanie projektu: Projekt začal v októbri 2012 a končí v marci 2013.

Zodpovedný za projekt: Jozef Kákoš; kakos@charita.sk

Poznámka: Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

(aktualizované: 13. 3. 2013)

 

Viac o projekte:

Charita chce cez filmy meniť pohľady študentov na cudzincov

V rámci projektu Bez bariér SKCH nakrúti šesť krátkych autentických výpovedí cudzincov, ktorí žijú na Slovensku. Filmy by mali pomôcť mladým lepšie pochopiť migrantov a priblížiť im ich život.

 

Slovenská katolícka charita už niekoľko rokov pomáha migrantom, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Od roku 2009 vyhľadáva v azylových zariadeniach obete obchodovania s ľuďmi a od roku 2010 v projekte Bakhita začala pracovať s maloletými bez sprievodu. Poskytuje im vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre príslušníkov tretích krajín, ktorí majú na Slovensku udelený trvalý alebo prechodný pobyt.  čítajte viac

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...