blízko pri človeku

Hospice

SKCH: Pomôžte nevyliečiteľne chorým ľuďom dožiť dôstojne a bez bolestí

Hospicová starostlivosť zaručuje nevyliečiteľne chorým ľuďom, že nebudú trpieť neznesiteľnými bolesťami, za každých okolností bude zachovaná ich ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach nezostanú sami.

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila verejnú zbierku Blízko pri človeku – pomáhame žiť až do konca a snaží sa vyzbierať financie na podporu charitných hospicov. Zbierka potrvá od 1. novembra do 31. januára 2014. Zbierku je možné podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 0176875345/0900 v SLSP, variabilný symbol 202 alebo zaslaním SMS správy v znení DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€, príjemca z nej dostane 96%.

 

Prečo podporiť hospice a prečo hospicová starostlisoť dnes nie je pre každého?

 

Vašim darom podporíte:


Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre

Ročne prijeme okolo 120 pacientov, pričom kapacita zariadenia je 15 lôžok. Väčšinou ide o pacientov onkologických v terminálnom štádiu. Hospic pacientovi a rodine garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami a v posledných chvíľach života nezostane osamotený. 

 

Hospic sv. Alžbety v Ľubici

Hospic v súčasnosti pomáha 24 pacientom, čo je aj jeho maximálna kapacita. Prevažne ide o starších ľudí, ale hospic pomáha aj deťom a mladým ľuďom. Najčastejšie ide o pacientov s onkologickými a srdcovocievnymi ochoreniami alebo o poúrazové stavy.

 

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Hospic Matky Terezy je najstarším hospicom na Slovensku, ktorý dňa 01.07.2003 uviedla do prevádzky Arcidiecézna charita  Košice. Poslaním hospicu je poskytovať komplexné služby chorým v terminálnom štádiu choroby, prevažne ide o dospelých pacientov s onkologickým ochorením v terminálnom štádium, nevyliečiteľné chorých a s časovo obmedzeným prežívaním. V roku 2012 mal hospic 58 pacientov. V tomto roku doteraz 35 pacientov.

a mobilné hospice Slovenskej katolíckej charity.

 

Téme hospicov sme sa venovali aj v časopise Charita 1/2011

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...