blízko pri človeku

Povodne 2011

Charita mobilizuje svoje zásoby pre prípad zhoršenia povodňovej situácie


Slovenská katolícka charita (SKCH) už začala s opatreniami na doplnenie svojich zásob humanitárnej pomoci pre prípad zhoršenia povodňovej situácie na Slovensku. Vysúšače a čistiace prostriedky už dodali do povodňou postihnutého Šášovského Podhradia. viac tu

 

CHARITA POMÁHA V OBCI PÍLA PRI ODSTRAŇOVANÍ NÁSLEDKOV POVODNE


 

Bratislavská arcidiecézna  charita poskytla v spolupráci s SKCH okamžitú materiálnu pomoc obciam Častá, Píla a Horné Orešany, ktoré boli postihnuté prívalovými dažďami na území Malých Karpát. Pomoc charity prioritne smerovala do obce Píla, ktorá bola povodňou  zasiahnutá najviac.

„Už pri vjazde do obce je z cesty strhnutý asfalt, v údolí sú domy podmyté, s čiastočne  vysťahovaným nábytkom, v potoku sa valí stále  silný prúd. V obci je krízové stredisko (Modrí anjeli), kde sme sa prihlásili do tímu pomoci. Aktuálne sú najpotrebnejší dobrovoľníci, predovšetkým na ťažké práce – odstraňovanie nánosov, vynášanie nábytku, čistenie obydlí,“ opísala situáciu v obci krátko po povodni PhDr. Katarína Rašlová, riaditeľka Bratislavskej arcidiecéznej charity. Na základe týchto skutočností bol na zasiahnuté miesto vyslaný tím dobrovoľníkov študentov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorí pomáhali pri odstraňovaní škôd v domácnostiach i v exteriéri. 

Bratislavská arcidiecézna charita obci poskytla dezinfekčné, protiplesňové a čistiace prostriedky spolu 136 kg, uteráky 60 ks, pracovné rukavice, pevné gumové rukavice spolu  44 párov, pracovné náradie – lopaty, vidly, metly 26 ks, 2 fúriky a pitnú vodu - 410 litrov v celkovej hodnote 956,92 €. Firma BANCHEM prostredníctvom BACH venovala do zaplavenej obce sponzorský dar - dezinfekčné prípravky 150 kg v hodnote 663,00 €.

Slovenská katolícka charita sa pridala k pomoci a postihnutým domácnostiam vypožičala 42 odvlhčovačov, 50 ks uterákov a šatstvo zo Skladu solidarity, 500 párov gumených rukavíc od spoločnosti SAMSUNG a dezinfekčné prostriedky, ktoré darovala spoločnosť UNILEVER.

"Všetky iniciatívy a kroky, ktoré Slovenská katolícka charita prostredníctvom diecéznych a arcidiecéznych charít  podniká v rámci odstraňovania následkov  povodní na Slovensku, sú vykonávané v snahe priblížiť sa núdznym, podať pomocnú ruku tým, ktorí to práve teraz najviac potrebujú", uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecéznej charity.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...