blízko pri človeku

Seminár Porozumieť a konať

Slovenská katolícka charita pozýva širokú verejnosť na seminár Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať, ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2011 o 17.30 hod. v priestoroch Domu Quo Vadis (Hurbanovo námestie 1, Bratislava).

Cieľom seminára je venovať pozornosť novodobému útoku na ľudskú dôstojnosť – obchodovaniu s ľuďmi a rozšíriť poznatky verejnosti o jeho novej forme – nútenej práci. Uznať, že existuje tento problém, nebyť ľahostajným a tým prispieť k ochrane seba samého a iných. Aby sme však mohli predísť rizikám spojených s novodobým otroctvom, musíme ich poznať. 

Prednášky:

Ministerstvo vnútra SR: Súčasná situácia v problematike obchodovania s ľuďmi na Slovensku

IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu): Problém nútenej práce na Slovensku a v zahraničí, spojené s prezentáciou filmu o nútenej práci

Slovenská katolícka charita: Projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

 

O 19.00 hod. Vernisáž spoločnej výstavy  Jindřicha Štreita a Leny Jakubčákovej „Za mrežami väznice“

Cyklus fotografií uznávaného českého fotografa a jeho študentky z prostredia väzníc v Čechách a na Slovensku. Fotografie dokumentujú život odsúdených, prenikajú do ich duše a v osobnom kontakte zachytávajú ich vnútorné pocity samoty, odlúčenia, túžby po slobode, ale aj ich sebareflexiu a súdržnosť. 

 

Od roku 2008 sa v Bratislave pravidelne uskutočňuje seminár  „Porozumieť a konať – obchodovanie s ľuďmi“. Cieľom seminára je venovať pozornosť novodobému útoku na ľudskú dôstojnosť a hľadať možné spôsoby a modely prevencie v rámci cirkvi a realizovanie vzdelávacích aktivít. Účastníkmi tréningu sú rehoľné sestry, pracovníci diecéznych charít a sociálni pracovníci z občianskych združení s katolíckym zameraním. Cieľom tréningu je aj vytvorenie siete kontaktov tých, ktorí sa chcú konkrétne angažovať v tejto problematike., pretože boj proti organizovanému zločinu vyžaduje  organizovanú pomoc - globalizáciu solidarity.

Seminár so sr. Eugéniou Bonetti z Talianska

Slovenská katolícka charita usporiadala v spolupráci s Konferenciou vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku seminár o obchodovaní s ľuďmi pre charitných a pastoračných pracovníkov, dobrovoľníkov, spolupracovníkov a rehoľné sestry. Celodenný seminár sa konal 17. marca 2010 v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Hlavnou lektorkou bola sr. Eugénia Bonetti z Talianska, ktorá sa angažuje v boji za záchranu žien zotročovaných v „sexbiznise“ od roku 1993. Za Slovenskú katolícku charitu vystúpila sr. Bohdana Bezáková, ktorá je koordinátorkou projektu pomoci obetiam obchodovania.

Zo seminára vyplynulo, že je potrebné dávať dôraz na preventívne opatrenia, ale najmä naliehať na cirkevných predstaviteľov (kňazov, biskupov, rehoľníkov) krajín, z ktorých tieto obete pochádzajú, aby začali klásť zásadný dôraz na ľudskú dôstojnosť a bezkonkurenčnú motiváciu zaangažovať sa do tejto problematiky.

Fotografie zo seminára TU

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...