blízko pri človeku

Haiti

Viac informácií o projekte Adopcia na diaľku® na Haiti

 

HAITSKÁ REPUBLIKA

Republika Haiti leží na ostrove Haiti, ktorý je druhým najväčším ostrovom súostrovia Veľké Antily v Karibskom mori. Nachádza sa 77 km juhovýchodne od Kuby. Haitská republika zaberá približne tretinu ostrova na západnej časti, zvyšok patrí Dominikánskej republike. Pobrežie, dlhé 1530 km, ohraničuje túto hornatú republiku od Atlantického oceánu na severe a Karibského mora na juhu. Je to krajina horských masívov, pobrežných nížin a riečnych údolí. Najdôležitejšou časťou je údolie Plaine de l´Artibonite, napájané najdlhšou riekou, Riviere ô´Artibonite.

Haiti je tropická krajina s priemernou teplotou pri mori 25 – 30°C a 15 – 20°C v horách. Striedajú sa tu obdobia dažďa (november – marec na severe krajiny, máj – október na juhu) a sucha (december – marec/júl). Veľkým problémom je masívne klčovanie stromov – od roku 1925 bolo vyrúbaných až 98% pôvodných lesov, čo spolu s inými faktormi viedlo k dezertifikácii územia, ako aj k častým záplavám.

V súčasnosti je Haiti najchudobnejšou americkou krajinou. Väčšina obyvateľov žije v extrémnej chudobe, sú negramotní a tí, ktorí dosiahli vzdelanie, väčšinou emigrujú do USA. Obrovská chudoba núti deti pracovať, často bezplatne. Veľká časť zamestnaných Haiťaov pracuje v poľnohospodárstve. Najvýznamnejším vývozným artiklom je mango a káva.

HISTÓRIA:

Historici kladú prvé stopy osídlenia ostrova približne do roku 2000 pr. Kr. Pôvodnými obyvateľmi súostrovia Veľké Antily boli Indiáni kmeňa Taino, tvoriaci odnož juhoamerických Arawakov. V roku 1492 pristál na Haiti španielsky moreplavec Columbus a začali sa písať dejiny súčasného Haiti. Od 16.st. bolo centrom záujmu Španielov, ťažiacich zlato. V 17.st. prišli osadníci z Franúczska, čím začali dlhoročné nepokoje, ktoré vyústili do vojny a neskoršieho rozdelenia územia na dve časti. V roku 1804, po úspešnej vzbure otrokov pod vedením Jeana-Jacquesa Dessalinesa (po ktorom má názov súčasná hymna), vzniklo Haiti ako prvá černošská republika. Nevydržala však dlho, Dessalines sa vyhlásil za diktátora a po krátkom panovaní bol zavraždený.  Začalo sa obdobie občianskych vojen a striedania prezidentov a diktátorov. Súčasní prezidenti sú volení demokraticky, krajina je však stále nestabilná a rieši množstvo problémov.

NÁBOŽENSTVO:

Narozšírenejším náboženstvom na Haiti je kresťanstvo, ku ktorému sa hlási cca 95% obyvateľov, z čoho väčšina k rímsko-katolíkom. V krajine je stále časťou obyvateľstva praktizované aj woodoo, ako synkretická forma tradícií a prvkov rôznych náboženstiev.

VAŠA POMOC SMERUJE DEŤOM NAVŠTEVUJÚCIM TIETO ŠKOLY:

Škola sv.Terézie, Cazeau, Port-au-Prince

 Oblasť Cazeau je jedným z predmestí v severnej časti Port-au-Prince. Ľudia, ktorí žijú v tejto časti  nemajú doma pitnú vodu, zamestnanie, majú problémy s bývaním...

Žijú a stravujú sa veľmi ťažko, pretože nemajú pravidelné príjmy, z ktorých by si mohli zabezpečiť základné potreby. Ich malý príjem spočíva v predaji niekoľkých sáčkov cukríkov, sáčkov vody, alebo nejakých smažených jedál. Prípadne si zarábajú domácimi prácami v bohatších rodinách. Deti často prichádzajú do školy nenajedené.  Dôvodom je, že rodičia nemajú prácu, ktorá by im umožnila ušetriť trochu peňazí a tak by mohli uspokojiť svoje potreby.

Škola sv.Terézie bola zriadená kongregáciou malých sestier sv.Terezky. Zrútila sa pri zemetrasení 12.januára 2010. Sestry trosky odpratali a pre deti, aby mohli chodiť ďalej do školy postavili 3 stany. V januári začala SKCH stavbu novej škôlky so 4 triedami, ktorú úspešne dokončila v apríli roku 2011. Deti tak majú šancu pokračovať vo vyučovaní v nových priestoroch. V budúcnosti sestry plánujú školu rozšíriť o prvý stupeň základnej školy. Momentálne školu navštevuje 215 žiakov.

 

Škola sv. Bonaventúru Mole Saint Nicolas

Oblasť Mole Saint Nicolas, ktorá sa nachádza na západe regiónu Nord-Ouest (severozápad) sa nazýva ďalekým západom Haiti kvôli svojej extrémnej chudobe. V oblasti žije približne 25,000 obyvateľov a populácia je veľmi mladá. Životné podmienky obyvateľstva sú tu veľmi ťažké a ľudia sú veľmi chudobní. Oblasť má rozlohu 227 km2.

Infraštruktúra tu takmer neexistuje. Ľudia sú chudobní a nezamestnanosť tu siaha do výšky 95%. Nedostatok pracovných príležitostí  situáciu pre najchudobnejších ešte sťažuje. Venujú sa  hlavne poľnohospodárstvu v primitívnych podmienkach a rybárčeniu. To sú dve najväčšie činnosti v tejto oblasti a okrem toho samozrejme výroba dreveného uhlia.

Deti často kráčajú do školy viac kilometrov a nedokážu vždy platiť školné. Rodiny takisto nedokážu vždy vyhovieť potrebám svojich detí a niekedy ani tým najzákladnejším. Deti nemajú základné školské pomôcky, knihy, uniformy. Vyučovanie v takýchto podmienkach sa stáva zložitým pre deti, ale aj pre učiteľov. Poslaním školy sv.Bonaventúru je podporiť najchudobnejších z chudobných tým, že sa im poskytne vzdelanie. Tento rok máme okolo 250 detí, od materskej školy po rhéto ročník. Nedokážu zaplatiť školské poplatky a kúpiť si materiál ako knihy, uniformy, zaplatiť učiteľov, atď. Máme okolo 30 zamestnancov, vrátane učiteľov.

Z celého srdca ďakujeme Slovenskej katolíckej charite a všetkým darcom, že nám prichádzate na pomoc.

 

Škola sv.Františka Saleského, Rivière Froide

Škola sv.Františka Saleského sa nachádza asi 15 km južne od hlavného mesta v meste Carrefour v časti Rivière Froide. Celá oblasť sa rozprestiera v odľahlejších  vyššie položených miestach a miestni obyvatelia sa tu stretávajú s viacerými problémami. Okrem nedostatku práce, je tam aj ťažký terén a neúrodná pôda. Viaceré rodiny sa snažia nájsť obživu pestovaním rôznych plodín na svojich pozemkoch, úroda však býva veľmi slabá. 

Samotná škola bola zriadená na veľkom kopci v horách. Zriaďovateľom školy je miestna kongregácia malé sestry sv.Terezky (Petites soeurs de st.Therese), ktoré vedú viaceré školy po celej krajine a venujú sa hlavne sociálne slabším vrstvám. V Rivière Froide majú okrem školy aj zdravotné stredisko a centrum pre postihnuté deti.

Ich školy navštevuje väčšina detí z tejto oblasti. Sestry neodmietajú nikoho a prijímajú aj tých, ktorí nemajú dostatok peňazí na zaplatenie školného. Po zemetrasení z 12.januára ostali zo školy len ruiny a v troskách zahynulo 150 žiakov, 3 profesori a 3 profesori ostali handicapovaný. V súčasnosti sa deti učia v dočasne postavených triedach a plánuje sa výstavba novej školy.

Škola sv.Františka Saleského sa skladá z materskej, základnej a strednej školy. Základnú školu od 1. do 9.ročníka navštevuje 766 žiakov. 4 ročníky strednej školy navštevuje 250 žiakov. 

 

POZOR!

Chceme upozorniť darcov, že v niektorých oblastiach Haiti sa nachádza mnoho detí, ktoré nemohli chodiť do školy každý rok alebo začali školu až v neskoršom veku. Často sa preto stáva, že napríklad 15 ročné dieťa navštevuje len tretí alebo štvrtý ročník základnej školy. Preto v rámci projektu Adopcia na diaľku® sú podporované aj staršie deti. Ak má darca záujem podporovať len mladšie dieťa, musí to vyznačiť v prihláške do projektu. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

NA HAITI SPOLUPRACUJEME S KONGREGÁCIOU MALÝCH SESTIER SV.TERÉZIE OD JEŽIŠA(PSST)

Kongregácia malých sestier bola založená v meste Marbial 14.decembra 1948 otcom Farnese Louis-Charlesom, v spolupráci s tromi mladými dievčatami. Jedna z nich, matka Camélie Lohier, vytrvala až do konca a stala sa spoluzakladateľkou kongregácie.

V roku 1955 prvý haitský biskup, Mons. Remy Augustin, poradil zakladateľovi preložiť provinciálny dom do Riviere Froide, neďaleko Port-au-Prince, kde sa nachádza dodnes.

Kongregácia sleduje dva hlavné ciele:

        evanjelizáciu

        sociálny rozvoj obyvateľov vidieka, najmä roľníkov

 

Ich misijným poslaním je poskytovanie klasického a poľnohospodárskeho vzdelávania, odborných kurzov, zaúčanie do vedenia domácnosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc chudobným deťom, chorým a starým osobám, organizovanie družstiev alebo iných foriem spolupráce v spoločnosti.

V súčasnosti má kongregácia 42 misijných komunít, rozdelených do 11 diecéz. Má tiež jednu misiu v Cartagene v Kolumbii. Tieto komunity spravujú 37 škôl, 2 nemocnice, 14 kliník, 1 azylový dom pre starých ľudí, 1 domov pre handicapované a opustené deti a 1 internát.

 

Otec Farnese Louis-Charles - zakladateľ Malých sestier sv. Terézie od Ježiša

Narodil sa v Croix-des-Bouquets 17.novembra 1905. V roku 1939 sa stal farárom v Marbiale, kde zostal až do roku 1955. Tam 14.decembra 1948 založil Kongregáciu malých sestier.

Následne v roku 1960 založil tiež mužskú rehoľu Malých bratov sv. Terézie v Riviere Froide.

Otec Farnese bol horlivý pre Krista a jeho veľkým záujmom od detstva bola záchrana Haiti.

Zomrel 22.júna 1988. Jeho pozostatky sú uložené v Riviere Froide.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...