Slovenská katolícka charita

Kategória

Príbehy pomoci Ukrajina

Keď zo spomienok ostanú ruiny

Spomienky na detstvo jej rozfúkal prach. Rodný dom  zničila ruská armáda a na […]

Deťom zo sociálne slabých rodín venovala charita školské tašky

Takmer 170 školských tašiek za viac ako 4600 eur venovala Slovenská katolícka […]

Keď prichádzam domov, nemám silu hovoriť, ani jesť

Ľudia prichádzali do charity v Užhorode iba v pyžame, niektorí nemali ani topánky, […]

Mladí dobrovoľníci pomohli núdznym na Slovensku

Viac ako 15 ton potravín a drogérie za asi 20-tisíc eur rozdali […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

Ty si Ukrajinec a ty Slovák: od segregácie k integrácii

Odlišná práca, cudzí jazyk, iné bývanie, neznámi susedia, ale i iná mena. Odídenci […]

Hľadali spôsoby, ako efektívnejšie pomáhať

Zo 44 miliónov obyvateľov Ukrajiny sa približne 7 miliónov ľudí sa presťahovalo […]

30. sep 2022

Aktuality

Hľadáte pomoc? Nájdete ju v centrách podpory

Plagáty s týmto odkazom budú distribuované v najbližších dňoch do farností na Slovensku. Slovenská […]

Cez charitné dobrovoľníctvo až ku kritickému mysleniu

Vôňa ukrajinského boršču, tvorivé aktivity pre deti, či skrášlenie záhrady, je len […]