Slovenská katolícka charita

Kategória

Príbehy pomoci Ukrajina

Ukrajinské Vianoce na Slovensku

Väčšina ukrajinských odídencov oslavuje Vianoce 7. januára a Mikuláša 19. decembra. Tradičná […]

10. dec 2022

Aktuality

V Bardejove otvorili nové centrum podpory

Integrovať odídencov do spoločnosti prostredníctvom rozličných aktivít je cieľom novootvoreného centra podpory […]

Zbierajú mikulášske balíčky pre ukrajinské siroty

Deti sa  môžu podeliť o svoje mikulášske balíčky so sirotami na Ukrajine. Už […]

Ukrajinské  deti zápasia so šikanou na školách

Pod názvom “Nedajme šikane šancu” sa v pondelok, 21. novembra konala diskusia v diecéznom […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

Prešovská charita vyslala humanitárnu pomoc Ukrajine

Dodávka humanitárnej pomoci smerovala v utorok 15. novembra z Prešova na Ukrajinu. Keďže v charitnom  […]

Keď zo spomienok ostanú ruiny

Spomienky na detstvo jej rozfúkal prach. Rodný dom  zničila ruská armáda a na […]

Deťom zo sociálne slabých rodín venovala charita školské tašky

Takmer 170 školských tašiek za viac ako 4600 eur venovala Slovenská katolícka […]

Keď prichádzam domov, nemám silu hovoriť, ani jesť

Ľudia prichádzali do charity v Užhorode iba v pyžame, niektorí nemali ani topánky, […]