Korona pomoc

Koronavírus nám dáva veľa možností na solidaritu a angažovanosť. Rozbehli sme množstvo projektov na pomoc ľuďom v núdzi. Priestoru je viac než dosť a každá ruka sa počíta. Aj vďaka vám sme blízko pri človeku. Zapojte sa!

Finančná pomoc

Materiálna pomoc

Ľudská pomoc


Ďakujeme partnerom: