Korona pomoc | Slovenská katolícka charita

Korona pomoc

Koronavírus nám dáva veľa možností na solidaritu a angažovanosť. Rozbehli sme množstvo projektov na pomoc ľuďom v núdzi. Priestoru je viac než dosť a každá ruka sa počíta. Aj vďaka vám sme blízko pri človeku. Zapojte sa!

Finančná pomoc

Materiálna a ľudská pomoc


Čo sa nám podarilo počas korona-krízy?


Ďakujeme partnerom: