Slovenská katolícka charita

Kategória

Aktuality

30. júl 2010

Aktuality

Spojenie síl pri pomoci obyvateľom Slovenska po povodniach

Vo štvrtok 5. augusta 2010 podpísali zástupcovia štyroch organizácií Memorandumo spolupráci(pdf) pri […]

23. júl 2010

Aktuality

Haiti: Potravinová pomoc pre obyvateľov Sibertu

V piatok 16. júla poskytla SKCH základné potraviny ako ryža, olej, cukor, […]

22. júl 2010

Aktuality

Nové domy na Haiti, už čoskoro

Pomoc charity na Haiti prechádza postupne z nevyhnutnosti do fázy rekonštrukcie Oddelenie […]

20. júl 2010

Aktuality

HAART pre deti

Veľa detí žijúcich s hiv/aids zomrie pred oslavou svojich druhých narodenín. Príčinou […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

20. júl 2010

Aktuality

Šiesti gymnazisti sv. Edity Steinovej bojujú za zlepšenie prístupu k liečbe HIV u detí

V časti „Global village“ XVIII. Svetovej konferencie o boji proti AIDS, sa […]

15. júl 2010

Aktuality

Spomienka na katastrofu z 12.januára

V pondelok, 12. júla, uplynulo od ničivého zemetrasenia, ktoré postihlo Haiti šesť […]

14. júl 2010

Aktuality

Preč s chudobou pomocou „zdravej spolupráce“

Chudoba je pliagou, s ktorou je nutné skoncovať – takúto spoločnú výzvu […]

12. júl 2010

Aktuality

Pomoc domácnostiam postihnutým povodňami

Slovenská katolícka charita (Caritas) doteraz zapožičala 140 elektrických vysúšačov miestností v spolupráci […]