Zoznam článkov | Slovenská katolícka charita

Novinky

Čo máme nové?

8. dec 2010

Aktuality

SKCH odštartovala kampaň ABY ČLOVEK NEBOL SÁM

Slovenská katolícka charita (SKCH) štartuje svoju kampaň „Aby človek nebol sám“, ktorou […]

1. dec 2010

Aktuality

Červené stužky prežiarili biele vločky snehu

Slovenská katolícka charita v rámci Svetového dňa boja proti AIDS, 1. decembra, […]

30. nov 2010

Aktuality

ŠTUDENTI SA ZAPÁJAJÚ DO BOJA PROTI HIV A AIDS V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH

Slovenská katolícka charita (SKCH) napĺňa svoje poslanie pomáhať ľuďom v núdzi a […]

29. nov 2010

Aktuality

MLÁDEŽ ZASIELA KLIMATICKÝ ODKAZ MINISTROVI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Žiaci zo základných škôl v Bratislave žiadajú ministra životného prostredia venovať väčšiu […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

27. nov 2010

Aktuality

POSTIHNUTÝM POVODŇAMI CHARITA DOTERAZ PREROZDELILA SUMU 1 611 000 EUR

ZBIERKA POVODNE 2010 Dramatické a smutné chvíle zažili mnohé domácnosti na Slovensku […]

25. nov 2010

Aktuality

Výstava – ZMENA KLÍMY SA MA NETÝKA. NAOZAJ?

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyvíja snahu o klimatickú spravodlivosť a vyzýva k […]

18. nov 2010

Aktuality

„Raz vidieť je lepšie, ako päťkrát počuť…“ DOD V SKCH

Deň otvorených dverí, 19. november 2010, v Diecéznej charite Žilina Pri príležitosti […]

10. nov 2010

Aktuality

Buďte s nami blízko pri človeku – 19.11. – Deň otvorených dverí

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku […]